75 jaar Flageygebouw

Geschreven door Jan Cuypers.

Het zal u niet ontgaan zijn, het Flageygebouw bestaat 75 jaar.In 1935 werd de eerste steen gelegd. Een eigentijdse visie vind je hierbij :

Eerste steenlegging

In 1938 was het niet alleen het nieuwste, maar ook het modernste radiogebouw van Europa. En als we de toenmalige Raad van Beheer mogen geloven, was het ook nog het goedkoopste. In het jaarverslag 1937 van het NIR lezen we :

“Steunend op vergelijkingen gedaan na soortgelijke verwezenlijkingen in het buitenland, mag er in elk geval beweerd worden dat het gebouw van het N.I.R. in uiterst gunstige omstandigheden gebouwd werd.

Broadcasting House te Londen, b.v., in 1932 opgetrokken op een terrein waarvan de oppervlakte slechts 1/3 van het gebouwde gedeelte van het N.I.R. bedraagt en waarvan de omvang nauwelijks gelijk is aan de helft van dit laatste, heeft 550.000 £. gekost, hetwelk toen bijna 100 millioen frank beteekende; dezelfde constructie zou thans nog meer kosten.

Het Radio-Gebouw te Weenen, dat bijna voltooid en niet half zo belangrijk is als het gebouw van het N.I.R., heeft ongeveer 50 millioen frank gekost.”

In het verslag lezen we niet hoeveel "ons" radiogebouw dan wel kostte, het zal allicht minder geweest zijn.

Onze gastauteur Joanna Van der Heyden vertelt ons meer over Flagey terwijl we ook wat meer informatie geven over de AB-versterkers, die in de radio-installaties de dienst uitmaakten. Uit hetzelfde jaarverslag leren we dat er in de installatie ongeveer 350 versterkers gebruikt werden die “met 1500 lampen en radiobuizen” waren uitgerust...